Yaşar Kızılkum Yeminli Mali Müşavir

Hizmetlerimiz - Yaşar Kızılkum Yeminli Mali Müşavir YMM
Hizmetlerimiz
Anasayfa › Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Şirketimizin sunduğu hizmetler şunlardır:
■ Tasdik hizmetleri
■ Denetim hizmetleri
■ Uygulamalı Finansal ve Hukuki Danışmanlık hizmetleri
■ Yönetim danışmanlığı hizmetleri
■ İnsan Kaynakları hizmetleri
■ Hukuk hizmetleri
■ Eğitim hizmetleri

Bu hizmetler aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Tasdik Hizmetleri

Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri
■ Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
■ Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
■ Yatırım indirimi tasdiki
■ Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri
■ KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
■ Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu
■ Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

Diğer Tasdik İşlemleri
■ İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki
■ Sermaye artışının tespiti raporları
■ Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
■ Yatırım teşvik belgesi işlemleri
■ Kredilere ilişkin tespit işlemleri
■ Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
■ Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
■ Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti
■ Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
■ RTÜK incelemeleri
■ Stok değerlemesi

Denetim Hizmetleri
■ Bağımsız denetim
■ Vergi denetimi
■ Konsolide mali tablolar denetimi
■ İç denetim ve raporlama
■ Ulusal ve uluslararası standartlarda kredi verilebilirlik denetimi
■ Kredi verenlerce istenen uygunluk denetimi
■ Uluslararası denetim standartlarına göre denetim ve raporlama
■ Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama

Uygulamalı Danışmanlık Hizmetleri
■ Yurt iİçinde ve yurt dışında yerli ve yabancı ortaklı şirket kuruluşları
■ Birleşme, bölünme ve şekil değişiklikleri
■ Kontrol ve revizyon işlemleri
■ Uyuşmazlık işleri ve uzlaşma
■ Hakemlik
■ İlaç fiyatları tespit ve değerlendirmesi
■ SSK ilişkisizlik belgesi için yapılan inceleme

Yönetim Danışmanlığı
■ Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı şirket organizasyonu ve danışmanlık
■ Proje değerlendirme
■ Sermaye piyasası işlemleri ve halkla açılma
■ Strateji yönetimi, planlama ve uygulama
■ Toplam Kalite Yönetimi planlama, destek ve eğitim hizmeti

İnsan Kaynakları
■ Personel seçimi
■ Personel verimlilik ve uygunluk denetimi
■ Personel eğitimi

Hukuk
■ SSK mevzuatı
■ İş güvenliği, işçi sağlığı
■ İş kanunu ve topluca iş hukuku danışmanlığı
■ Vergi davaları
■ Vergi ihtilaf ve çözümleri

Eğitim Hizmetleri
■ Muhasebe eğitimi
■ İç denetim eğitimi
■ Bütçeleme eğitimi
■ Dönem sonu işlemleri eğitimi
■ Günün ihtiyaçlarına göre kurs ve eğitim seminerleri


Bize Ulaşın
resim

Bize Ulaşın

Yaşar Kızılkum - Yeminli Mali Müşavir


Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. Rüzgar İş Merkezi No:119 A-1 Kağıthane İSTANBUL

Tel: 0212 224 29 99
Fax: 0212 224 31 60
Mail: [email protected]

Son Yazılar
resim

Özel okullarda ek tazminat
Özel okullarda ek tazminat
Eklenme Tarihi 25.10.2014   Okunma Sayısı 2407
Kıdem tazminatı çekle ödenebilir mi?
Kıdem tazminatı çekle ödeneb...
Eklenme Tarihi 25.10.2014   Okunma Sayısı 3702Copyright © 1993-2020 | Tüm Hakları Saklıdır. | www.yasarkizilkum.com.tr